Преподаватели по професионална подготовка ще се запознаят с европейските практики за недопускане разхищение на храни

Учители от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника заминават на деветдневно работно посещение в Испания, за да обменят опит със свои колеги в сферата на устойчивото управление на храни. Мобилността е по проект „Иновации в хранителната промишленост – учители в действие“, който се осъществява по програма „Еразъм +“. Той е насочен към обявената стратегия на ЕК за намаляване на хранителния отпадък и има за цел усъвършенстване на научно-практическата подготовка на учителите специалисти в областта на екологичните и икономическите аспекти на проблема и прилаганите технологични решения в страните от Европейския съюз.

Деветима преподаватели по професионална подготовка в професионални направления „Хранителни технологии“ и „Химични продукти и технологии“ ще обменят добри практики в сходни учебни заведения и ще се запознаят със системата на испанскта образователна система в партньорство с Асоциация MUNDUS – UN MUNDO A TUS PIES от Сарагоса.

„Целта е колегите да повишат компетенциите си относно иновативни подходи в обучението по хранителни технологии и биотехнологии, да усвоят нови методики на работа, да се запознаят с испанския опит в устойчивото управление на храни, с европейските практики за недопускане разхищението им. И не на последно място как да направим по-привлекатели професиите в сферата на хранителната промишленост“, поясни координаторът на проекта Донка Николова.