Училището реализира мобилности по проект “Teachers in Action” на програма „Еразъм+“

Учители от ОУ „Васил Петлешков“ се включиха в поредица обучения за повишаване на методичната подготовка и квалификацията в Барселона и Флоренция. Училището реализира   дейности по проект “Teachers in Action”, съфинансиран по програма „Еразъм+“.

„Подобряване качеството и ефективността на преподаване е една от главните цели в Европейския план за развитие на нашето училище. Преподаването е творчески процес, който поставя много предизвикателства пред съвременните учители, ето защо стремежът ни е да постигаме максимално високо качество и да бъдем в крак със съвременните тенденции в системата на образованието. За нас е важно, когато влезем в класната стая, да сме уверени в това, което правим, да мотивираме и вдъхновяваме учениците си. Програма „Еразъм+“ ни дава възможност да усвоим и прилагаме иновативни технологии в традиционната педагогика, да се сдобием с широк спектър от практически учебни дейности, които ни позволяват да направим часовете си по-ефективни, за да не се питат учениците „Това за какво ми е да го знам“, коментира директорът Сийка Зрънчева.

Преподавателят по информационни технологии и ръководител на компютърен кабинет в училището Ани Атанасова взима участие в обучение на тема: “Как да използваме таблети, образователни, уеб базирани приложения и социални медии в класната стая”. Тя обменя опит с колеги от различни европейски държави на уъркшоп във Флоренция и вече има самочувствието, че може да интегрира образователни приложения и игрови платформи в ежедневната си практика, да управлява виртуална класна стая и да разработва стратегии за учене и използване на нови методи, базирани на ИКТ. И не на последно място – да насърчава учениците да бъдат цифрово грамотни, както и отговорни социални потребители.

Преподавателят по английски език и зам.-директор Людмила Танчена осъществява мобилност в Барселона, където се провежда обучение на тема: “Творчество, иновации, мотивация и нови методики за преподаване”.

„Креативността е нещо, което не е запазено за конкретна част от преподаването, а трябва да бъде интегрирана във всеки аспект на нашата практика. Общуването на чужд език изгражда самочувствие, открива нови хоризонти, възпитава граждани на Европа и света, а учителят може да бъде вдъхновяващ пример за подражание“, споделя Танчева. И добавя, че обучението, в което е взела участие, ще й помогне да организира и управлява преподаване чрез обърната класна стая, да планира работата си според различните стилове за учене, да се справя с трудно поведение при някои ученици и да развиват положителни взаимоотношения между децата в класа.

След като се запознаха с испанската и италианска образователна система, на учителите от ОУ „Васил Петлешков“ предстои участие в обучение “Структурирано образователно посещение на училища и обучителни семинари” във Финландия. Преподавателите ще имат възможност да се срещнат с учители и директори, ще наблюдават учебни часове и ще се докоснат до една от най-добрите образователни системи в Европа.

„Надяваме се, че след участието ни в обучението в Хелзинки, преподавателите ни ще инициират международни партньорства и в eTwinning за споделяне на полезни практики, свързани с чуждоезиковото обучение и прилагането на ИКТ в преподавателската ни дейност“, казва директорът Сийка Зрънчева.