Училището реализира поредица от мобилности по проект „Учителят алгоритъм“ по програма „Еразъм+“

Учители от ОУ „Васил Петлешков“ обменяха опит със свои колеги от Дъблин, Рим и Флоренция. Поредицата  мобилности бяха реализирани в рамките на проект „Учителят алгоритъм”, съфинансиран от програма “Еразъм+”, който е свързан с повишаване на квалификацията на преподавателите и на ръководния екип на училището.

Преподавателят по английски език Людмила Танчева се включила в обучителен курс “English Language Teaching & 21st  Century Skills for Learning” в Ирландия. Курсът бил предназначен за учители по английски език, които се запознали с принципите и практиките, свързани с педагогиката и методологията на езиковото обучение и преподаване през 21. век. Идеята била участниците в него да развият своето разбиране и осъзнаване на съвременния писмен и говорим английски език, включително на английския като международен език за комуникация. „По време на посещението си в Дъблин имах възможност да науча повече за ирландската образователна система, създадох професионални връзки и обмених опит с колеги по чужди езици от други европейски държави“, споделя Танчева.

Ана Апостолова, която преподава български език и литература, взела участие в обучителен курс “Digital Tools for Managing Projects in Education” в Италия. Учителите обогатили знанията си за работа с дигитални инструменти и подобрили уменията при администриране на проекти. „По време на обучението добих практически опит с важни софтуери и приложения, които значително улесняват работата на учителя в различни дейности. Освен това се научих как да работя с приложения за управление на график, за възлагане на задачи и координиране работата на другите, как да управлявам документи и да създавам уебсайт с WordPress. Изключително интересна и полезна беше частта, при която натрупахме знания и практикувахме създаването и редактирането на видео, инфо графики и други визуални елементи“, споделя след посещението си в Рим Ана Апостолова.

Във Флоренция провела мобилност Йорданка Начева – директор на училището, по темата “Leadership and Management for School Principals”. Обучителните модули били свързани с модели и стилове на управление на образователните институции, практикуми и казуси. „По време на обучението бяха представени модели на управление на училища от Словения, Швеция и Норвегия, както и примери от тяхната образователна система, които са впечатляващи“, казва Начева.

Във Флоренция обменяли опит с колеги преподавателят по история Николина Барбутева и началният педагог Ана Димова на тема “Student-Centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning” и “Active Art: Understanding and Enjoying Art in the Classroom and Beyond”. Темите, заложени в обучението на Барбутева, били в областта на уменията, способностите и личните качества, които трябва да притежават учениците, за да бъдат успешни личности не само в класната стая, но и в обществения живот. „Уменията, върху които падна фокусът, бяха критично мислене, креативност, сътрудничество и комуникация. Обучението, на което присъствахме с госпожа Димова, бе насочено към развиване на умения за прилагане на арт терапия и умения да се съчетават теорията на изкуството и практиката по продуктивен начин“, разказва Барбутева и добавя, че имали възможност да споделят опит и да обменят информация с колеги от Испания, Финландия, Кипър, Холандия и Швеция.

„Основната цел на педагогическия екип на ОУ „Васил Петлешков“ е да осъществява модерно, личностно ориентирано образование. Усилията ни са насочени към максимално високо качество на преподаване, в крак със съвременните тенденции в образованието. Стремим се да развиваме индивидуалните способности на всеки ученик, а работата по проекти ни дава изключително ценен опит и контакти, реализираме идеи и надграждаме професионалните си компетенции“, казва директорът Йорданка Начева.