Регистрацията за участие в конкурса започна и продължава до 30 юни

Всички учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по отделните дисциплини, могат да се включат в конкурса „Дигитални новатори в образованието“. Всеки преподавател може да бъде номиниран или да се самономинира в една или повече категории. Това ще става чрез подаване на формуляр, достъпен на http://www.bait.bg в срок до 30 юни.

Конкурсът е организиран от Българската асоциация по информационни технологии, а целта е да насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение на учениците от 1-ви до 12-ти клас, да открои учителите – дигитални новатори и да популяризира дистанционното обучение като важна част от образователния процес.

В категория „Иновативен подход за преподаване” ще се оценява интерактивността при поднасяне на учебния материал и използването на специални средства като видео клипове, игри, викторини. При избора на най-добре посрещаната учебна програма от ученици и родители ще се търси балансът между преподаване, методи на оценяване и степента на усвояване на знанията от учениците, както и индивидуалната работа с тях. Като най-добрите педагози в сферата на технологичните иновации ще бъдат отличени преподаватели, които прилагат ИКТ в цялостния обучителен процес и имат принос за приобщаване на дигиталните технологии на семействата на учениците. Последната категория е за т.нар. „мултиплициране на иновативни учебни решения”, т.е. успешните практики на педагога следва да са използвани като добър опит от други учители и училища.

Конкурсът „Дигитални новатори в образованието“ се провежда под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.