Всички олимпиади и състезания се провеждат в съботни и неделни дни, но този труд не се заплаща или компенсира, показва анализ на синдикат „Образование” към „Подкрепа”

Учители и директори масово работят над установената кодексна норма от 40 часа, като някои достигат и до 60 часа седмично. Това показва анализ на синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

По информация от образователните институции, директорите ежедневно работели не по-малко от 2 часа над установените 8 без да получават допълнително заплащане или компенсация. Като причина се посочва огромната документация, с която са натоварени да се справят.

Учителите също често се трудели над установената от закона норма. Всички олимпиади и състезания в съответните кръгове, утвърдени от МОН, се провеждат в съботни и неделни дни, а обикновено не се компенсират. Извънреден труд се явявали и ежедневните срещи с родители, които задължително се случват от 17 до 20 часа, а това означава автоматично удълаване на работния ден.

Подобна била ситуацията по време на външни оценявания и матури, при които десетки хиляди учители, като квестори и длъжностни лица, трябвало бъдат в училище по зазоряване, коментират от „Подкрепа”. От синдиката посочват като несвойствено дежурството по коридорите и училищните дворове.

Синдикални експерти ще участват в национално изследване за диагностика на бърнаут синдрома при педагогическите специалисти. Целта е да се проучи влиянието на демографските фактори, факторите на професионалната, семейната и социалната среда върху появата на бърнаут синдром. Резултатите от националното изследване ще се използват за създаване на  образователна политика за компенсиране на труда на учителя.