Педагозите ще получават досегашните си възнаграждения, ако са отчели поне 25 часа седмично в условията на дистанционно обучение

Учителите ще получават досегашните си заплати, ако в условията на дистанционно обучение са отчели поне 5 астрономически часа работа или минимум 25 часа средно седмично.

Те могат да бъдат свързани и с подготовката за даден учебен час. Това става ясно от заповед на просветния министър Красимир Вълчев от 31 март, т.е. преди да бъде предложено удължаване на извънредното положение. Днес предстои среща на МОН със социалните партньори относно прилагането на КТД в системата при наложените ограничителни мерки във връзка с пандемията.

„За дните, отчетни като работни, се дължат уговорените възнаграждения, съгласно колективен трудов договор/и или вътрешни правила за работна заплата”, се посочва в заповедта. Това означава, че ако средно един учител отделя по 25 часа всяка седмица за подготовката на уроци и представянето им във виртуална среда, няма да има промяна в заплата. При намалена продължителност на работното време обаче възнаграждението ще бъде намалено пропорционално. Организацията по отчитане на отработените часове се осъществява от директора на учебното заведение.

Начинът за реализация на обучение в електронна среда се избира от училището, като се отчитат възрастовите особености на учениците, интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците в образователния процес. По изключение, когато липсва обективна възможност за осъществяване на обучение в електронна среда, може да се прилага всеки друг подходящ начин, който осигурява ефективност и непрекъснатост.