Посещаемостта не се увеличава, а намалява, никой не ни оказва подкрепа, оставени сме сами, пишат в декларация до медиите членове на синдикалната секция към КТ „Подкрепа“ в училището

Ще използваме всички законови средства за съпротива срещу огромния натиск на всички институции върху нас. Досега не бяхме потърсени да споделим своята позиция, а обществото има право да чуе цялата истина. Проблемите на образованието не касаят само нас, затова очакваме най-малкото разговор.

Това се казва в декларация на членовете на синдикалната секция на КТ „Подкрепа“ в СУ „Найден Геров“, изпратена до медиите.

Припомняме, че МОН сезира прокуратурата за констатирани нарушения след направена цялостна проверка в училището по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Открити са сериозни нарушения и данни за съставяне на документи с невярно съдържание. Установено е, че 11 учители са въвеждали неправомерно оценки в електронния дневник на ученичка, загубила живота си при трагичен инцидент. Също така 14 педагогически специалисти не са вписвали отсъствия, въпреки липсата на момичето още от началото на учебната година. В хода на проверката е било констатирано още, че отсъствията на ученици не са въвеждани регулярно от учителите по отделните учебни предмети, а на определени дати от класния ръководител. Освен това има дни, в които те са отсъствали, но са получавали текущи оценки. Установена е също липса на документи за извиняване на отсъствия или са открити такива, които пораждат съмнения за тяхната автентичност.

МОН възложи на началника на РУО-Пловдив да издаде заповед със задължителни предписания на директора на СУ „Найден Геров“.  Те включват отстраняване на пропуските и нарушенията, търсене на дисциплинарна отговорност от съответните педагогически специалисти, както и осъществяване на системен контрол, свързан с отразяването на отсъствията и вписването на оценки в задължителната училищна документация. Още преди да приключи цялостната проверка със заповед на началника на РУО-Пловдив Иванка Киркова беше освободен директорът на  училището. Временно изпълняващ длъжността е пенсионираният директор от училището в Песнопой Сашка Кръстева.

„Да, допуснати са грешки от нас, има пропуски, морално укорителни са. Но в училището работят отговорни учители с много години педагогически опит. Нашето училище в квартал „Столипиново“ е изцяло с ученици от малцинствата, които живеят изолирано, сегрегирано, капсуловано. Механизмът за прибиране и задържане, подписан от няколко министерства, категорично не работи. Прословутите обходи от години се извършват единствено от учителите, а останалите институции като РУО, община, МВР, социални служби не участват. Но се отчитат „общи“ резултати. Единствено учителите са на терен и всеки ден се сблъскват със съпротивата, нежеланието, проблемите на тези хора, които в много случаи отказват да пуснат децата си на училище, крият ги, заявяват, че са в чужбина, а и немалка част от тях наистина отиват и се връщат. За тях образованието не е ценност, но за това не са виновни само те, нито учителите“, се казва в декларацията.

Синдикалните членове категорично заявяват, че учителите са тези, които са поели тежестта на посредници, социални работници, приятели, съмишленици в решаването на проблемите, но сега единствено те са обект на проверка, а не институциите, които не изпълняват отговорностите си по Механизма. И добавят, че не им е била оказана помощ от институциите, които би следвало да налагат санкции на родителите.

„Колко пъти се е самосезирала прокуратурата за ранните бракове? На пръсти се броят случаите. Оправданието, че това е в част от традициите на етноса, не е извинение. Въпреки това учителите всекидневно са в домовете на учениците си, за да ги доведат в училище. Оставени сме сами да се справяме с проблемите, но сме нарочени само ние“, казват още в декларацията синдикалистите и добавят, че седем от техните колеги вече са напуснали.

Въпреки проверките и обществения натиск, посещаемостта на учениците не се е увеличила, а напротив, даже намалява. Демотивирани вече били и учителите.

Педагозите от екипа заявяват, че ще се борят за училището и очакват поне разговор с институциите по проблемите на образованието. И че ще използват позволените средства за съпротива.