Учителите в ДГ „Чайка“ приключиха успешно обучението си за работа с най-новите технологии на интерактивното обучение с децата. На импровизирана церемония днес директорът Мария Петрова връчи удостоверенията и благодари на педагозите си за усърдието им при овладяване на уменията за работа с новото поколение интерактивни  дисплеи, както и активното разработване на урочни материали по всички образователни направления  на обучителните стандарти.

Обучителят Иван Найденов сподели, че е възхитен от упоритостта на учителите, които са завършили в срок поставените образователни задачи и презентационни материали. Съвпадението на събитието с Международния ден на музиката му донесе изненада – подарък от името на детската градина „музикална“ торта.

Придобитите умения на педагозите от детската градина ще им помогнат за усъвършенстване на дистанционната работа в подготвителните групи, не само по време на принудителни ваканции, но и за разработване на допълнителни дейности и материали за децата, приложими в  домашна среда.