Към настоящата учебна година учителите са преминали през над 1,2 млн. обучения за продължаваща квалификация, отчетоха от МОН на конференция за квалификация на учителите, организирана от СБУ

Над 16 000 са педагогическите специалисти до 35-годишна възраст в системата на образованието към тази учебна година. Това каза Полина Фетфова, началник отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН на конференция за квалификацията на учителите, организирана от Синдиката на българските учители. Фетфова отчете, че през последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на младите кадри в образованието.

Сред приоритетните теми за квалификация през учебната 2022/2023 г. са проектното базираното обучение, работата в екип и иновативните методи на преподаване. Дигиталните компетентности не са просто умения за използване на дигитално устройство, а увереност при работа в електронна среда и сертифициране, съобразно европейската рамка, каза Полина Фетфова.

Към учебната 2022/2023 година учителите са преминали през над 1,2 млн. обучения за продължаваща квалификация. В Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти през 2022 г. са били обучени шест пъти повече учители и директори.

Конференцията протече в два панела, а основен доклад по темата за атрактивността на учителската професия и ролята на квалификацията представи председателят на СБУ Янка Такева.

В рамките на форума бе направен анализ на реалното състояние на квалификацията, иновативните техники и практики за подобряване на ефективността на учебния процес, влиянието на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението, мястото на педагога в новата социална и дигитална реалност, финансовата грамотност.