За миналата учебна година от близо 1000 психолози и педагогически съветници в системата са останали около 700

94c9c8b0f288d3668cc18ffe3330b29d

Психолозите в училищата приемат децата като пациенти и не можаха да се справят с агресията там. Това изявление на председателя на Синдиката на българските учители Янка Такева предизвика гневната реакция на училищните психолози, които инициираха петиция.   „Вие коментирате ролята на психолозите като изразявате негативно мнение за нашата работа в училище. Изказването Ви предизвика силна реакция на възмущение в нашата професионална общност, голяма част от която са членове на СБУ”, реагират недоволните. Те са готови дори да поискат оставката й в случай, че тези коментари останат без отзвук и не са посрещнати от министъра на образованието с ясна позиция за ролята на психолозите в промените, които се извършват в системата на образованието.

„Ние не приемаме като лидер на най-голямата синдикална организация на учителите да изразявате мнение срещу педагогически специалисти, чиято дейност очевидно не познавате. Няма и как да познавате нашата работа, тъй като тя  не е регламентирана на национално ниво, защото липсва национална политика за психологическото обслужване в образованието. Вероятно не знаете, че поради този факт сме принудени всеки един от нас да изминава продължителен период на търсене на мястото си в училището. Това невинаги минава гладко, защото психичното здраве не е във фокуса на внимание на училищната институция. Трябва да признаем, че в системата се шири неразбиране за нашата работа. Ежедневно се сблъскваме с предразсъдъци, които създават пречки пред възможността да бъдем полезни, да се срещаме и разговаряме с тези, които страдат или преживяват трудни моменти в хода на своето развитие, порастване и обучение. Помагащата ни функция в образованието ни поставя наравно с учителите и с другите наши колеги специалисти, заедно да допринасяме за изграждането на успешни личности, както и да създаваме взаимовръзки с родителите”, се казва още в петицията.

Психолозите са категорични, че работата им в областта на приобщаващото образование тепърва трябва да бъде разгърната чрез анализиране на факторите, които затрудняват детето, разкриване на неговите силни страни и възможности. А що се отнася до справянето с агресията и насилието в училище, те не трябвало да сме самотни играчи.

В петицията психолозите коментират скрининг теста при тригодишните деца в детската градина. Те уверяват, че той не само е създаден от добър научен екип, но че е първата методика и инструмент, с който специалистите в образованието и учителите могат  да осигуряват индивидуален подход за развитие на детето.

Притесненията им са свързани с липсата на кадри и големия отлив на кадри от системата. За миналата учебна година от близо 1000 психолози и педагогически съветници, в системата са останали около 700, като тенденцията е да намаляват. Във връзка със заплатите, както и пропускът да се регламентира кариерното им развитие, те се оказват единствените специалисти с неуреден норматив, ниско заплащане и лишени  от професионално развитие. Психолозите са изпратили възраженията си в МОН.