Sleeping disorder or insomnia concept, selective focus of vintage clock in bedroom and out of focus male person trying to fall asleep in bed

Директорите трябва да освободят от дежурства учителите с ТЕЛК и да им осигурят специални здравни грижи от страна на медицинските специалисти в учебното заведение, се казва в писмо на образователния министър

Училищни екипи с участието на председателя на Обществения съвет ще работят за преодоляване на стреса в резултат на пандемията от КОВИД-19. Сформирането им се възлага на училищните директори с писмо на образователния министър Красимир Вълчев от днес. Целта е да се осигури специална грижа за учителите, педагогическия и непедагогическия персонал, както и на родителите, за да се намалят негативните ефекти от социалната дистанция и ограниченията.

На заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество национално представените синдикални и работодателски организации и МОН са обсъдили рисковете и възможностите за опазване живота и здравето на работещите в системата. Взето е решение да се прилага гъвкав подход от страна на директорите към болните учители и към учители, попадащи в рисковите групи. Изискването към школските шефове е да осигурят облекчени условия на работа и да освободят от дежурства педагозите с ТЕЛК и НЕЛК, като възложат тази отговорност на по-големите ученици или на непедагогическия персонал. Тяхно задължение е да осигурят и специална здравна грижа от страна на медицинските специалисти в училище към рисковите учители. Препоръката към директорите е да се възползват максимално от възможностите на националната програма „Без свободен час“ за осигуряване на заместници.

Според друго от решенията трябва да се гарантира правото на учителите и непедагогическия персонал да ползват по свое желание платен и неплатен отпуск при условията на КТД.