МОН издаде заповед, свързана с мерките, според която всеки болен от Covid 19 се поставя под задължителна изолация за 7 дни

Училищни директори поискаха спешни указания от министерствата на здравеопазването и образованието как да се действа в случай на болен от ковид ученик, за да не се налага цял клас да излиза в карантина. Според тях сегашните правила трябва да се променят, защото са в ущърб на образователния процес.

Законът за здравето в момента предвижда болен от ковид ученик да бъде карантиниран за 7 дни, а класът му, който е бил в контакт с него – за 5 дни. Това правило обаче е от времето, когато ковид пандемията беше в разгара си, заради което се прави опит законът да се промени и да отпадне задължителната карантина за болни и техните контактни лица. Депутатите са във ваканция до местните избори, което означава, че вероятно очакваната промяна ще е факт най-рано през ноември.

Карантиниране 7 дни за болен от ковид ученик и 5 дни за съучениците му от класа. Това е писмото, подписано от зам.-министър Емилия Лазарова, и разпратено до директорите на училища на 16. октомври. Причината е липсата на промяна в Закона за здравето.

Според председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета проблемите са, както за родителите на деца до 14 години, които ще се наложи да останат вкъщи, така и за училищата, които следва да организират дистанционно обучение. За учениците обучението от разстояние поражда дефицити, проблеми ще има и при учителите, тъй като трябва да  преподават в хибридна среда. По думите му министерствата на здравеопазването и на образованието спешно е необходимо да излязат с конкретна и еднозначна позиция

На този етап предвидените мерки се отнасят основно до провеждане на епидемиологичен и вирусологичен надзор на COVID-19. Към момента всеки болен се поставя под задължителна изолация за период от 7 дни с предписание, издадено от директора или заместник-директора на съответната регионална здравна инспекция, а контактните лица – за 5 дни. При завишаване броя на заболелите, респективно карантинираните лица в училища в дадено населено място, по преценка на директорите, образователният процес може да се организира така, че да ограничава взаимодействието между отделните паралелки с цел намаляване на възможността за предаване па инфекции. Това може да е различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията, провеждане на повече занятия навън, когато е възможно, ограничаване на ползването на кабинети от различни класове, хранене по график.