Онлайн работилници представят ресурси за насърчаването на четенето и писането чрез вдъхновяващи дейности с деца от 1 до 7 клас

Онлайн работилници за учители, студенти, професионални експерти в областта на училището, литературата и неформалното образование организират Британски съвет, фондация „Следваща страница“ и фестивалът “Пловдив чете” на 9, 16, 23 и 24 ноември. Поетесата, преводач и драматург Мария Донева ще представи концепцията и примерни подходи за работата с деца чрез пособието „Училище за словесни магии: Валери Петров“. В основата на пособието са материали, които съдържат доказан и работещ опит от Обединеното кралство, които са доразработени и адаптирани около творчеството на Валери Петров. Ще бъдат представени ресурси за насърчаване на четенето и писането чрез интерактивни, забавни и вдъхновяващи дейности с деца от 1 до 7 клас, с насоки и препоръки за работа в училищна среда, библиотеки, кръжоци или семейството.

Пособието предоставя не задължителни модели за следване, а рамка, достъпна онлайн, която може лесно да се адаптира и обновява според целите на заниманията с деца, интересите на кръжоци, семинари в библиотеки или промените в учебната програма.

Предвиждат се четири виртуални срещи с продължителност до 1 час.

Регистрация: https://forms.gle/ZYfLwLo5JVPGGDjg6