Директори и учители от Пловдив и областта споделиха добри практики на Регионален форум за интеркултурно образование, организиран от РУО

Училища се обединяват в мрежа, за да споделят опит и добри практики за работа с деца от уязвими групи. За дейността на партньорските училища от страната разказа директорът на ОУ „Васил Левски” в село Караджово Красимира Благоева на Регионален форум “Стратегии и политики за интеркултурно образование в съвременното българско училище и детска градина”, организиран от РУО.

„Благодарение на тази мрежа екипът на училището намира своите пътища за справяне със специфичните проблеми и работа с уязвими групи. Работата с Център “Амалипе” и методическата подкрепа, която получаваме от него, създадените устойчиви партньорства с институции, неправителствени организации и училища дават резултат, когато има постоянство. В образователната система е необходимо постоянство, за да се види ефектът след години”, сподели Благоева.

На събитието в НБ „Иван Вазов” директори споделиха опит от прилагане на управленски и педагогически практики и решения, свързани с образователната интеграция, с работата с родители и образователни медиатори.

Детска градина „Маргаритка” представи работата си по проект “Големият интерактивен екран за малките любопитковци”. Петима души от педагогическия и ръководен състав са преминали курс “Интерактивни екрани в съвременното обучение”, който се е провел през август във Виена. Изключително ефективен се оказал и проектът „Растем заедно”, в който участваха 6 детски градини на територията на район „Източен”. Основната цел беше интеграцията на децата между 3 и 5 години от квартал „Столипиново”. Те имаха допълнително 20 часа български език, но под формата на игра в специално отредени в забавачките библиотечни кътове. По проекта бяха закупени интерактивни дъски и 50 таблета. За малчуганите от ”Лилия”, ”Наталия”, „Родина”, „Биляна”, „Маргаритка” и ”Щастливо детство” бяха организирани посещения на опера, мюзикъл, куклен театър и цирк. Безплатно в културните мероприятия се включиха и техните родители. Учителите споделиха, че ефектът е поразителен и децата, преминали през проекта, са напълно готови да влязат в училище.

Добри практики сподели също СУ “Найден Геров”, на чиято територия се реализира проектът „Всички заедно – за по-добро образование и здраве”. В новоизградения образователен център се провеждат извънкласни занимания по български, творчески дейности и спорт, работи се активно и с  родителите, които развиват езикови умения заедно с децата.

Работата си по проекти с фондация „Пловдив 2019” представи ОУ “Панайот Волов”. Опит споделиха ОУ”Христо Ботев” в Стамболийски, ОУ “Никола Вапцаров”в Асеновград, СУ “Отец Паисий” в Куклен, ПГ по транспорт “Гоце Делчев”.

2 КОМЕНТАРА

  1. Не знам кой и как ви е дал информация, но на снимката са деца и ръководител от училище за което не сте казали и дума. Това е много жалко и тъжно.

  2. Аз също съм потресен, защото съм участник…

Коментарите са затворени.