37 училища въвеждат електронен дневник. Държавният план-прием е реализиран на 92%, а дуалните паралелки от 6 станаха 16, заяви началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова

На традиционно годишно съвещание по повод старта на новата учебна година се събраха днес директорите от областта. Какви са новостите и приоритетите на МОН разясни началникът на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова. На срещата присъстваха синдикати, представители на общините и работодателските организации, областният управител Здравко Димитров, МВР. Преди работната среща Киркова отговори на журналистически въпроси и набеляза акцентите, по които ще се работи през предстоящата 2019-2020 година.

Деляна ЛУКОВА

 

–  Г-жо Киркова, кои са основните приоритети през идната учебна година? Водеща задача е работата по Механизма за обхват и задържане на ученици. Къде стои Пловдив две години по-късно, когато именно тук бе поставено началото?

– Продължаваме работата по Механизма – резултатите са добри. Акцентът вече е не толкова върху обхвата, колкото върху задържането на учениците. Тук ще разчитаме изцяло на учителите, на педагогическите съветници и психолозите, а от тази година и на социалните работници, които училищата имат право да назначават. В много случаи дейностите зависят от личността на директора, така че той също е важна фигура в този процес. Ще разчитаме основно на креативните учители, на които ще бъде дадена свобода да осъществяват идеите си с цел да провокират познавателния интерес на учениците и да повишат мотивацията.  Крайната цел е подобряване на функционалната грамотност на децата и по-успешната им реализация на следващ етап. Има върнати в клас над 1 700 деца, извършени са около 7 000 обхода от учителите, над 1 000 души работят по този процес.

Вторият приоритет е модернизацията. Във всяко училище вече има Wi Fi. Очакваме стартирането на голям проект, който ще подпомогне дигитализацията. Не бива да губим обаче баланса, залитайки по технологиите. Говорим за нова философия и нов мениджмънт на класната стая, като поставяме фокуса върху резултатите на учениците. Това, от своя страна, не може да стане без грижа за учителя.

Като трети приоритет, по който ще работим, е работата с родителите. Идеята на МОН е да бъдат сключвани договори между училището и родителите за още по-голяма подкрепа и активност. Споразуменията нямат юридическа стойност, те са по-скоро договореност за партньорство. Целта е родителите активно да участват в живота, процесите и събитията на училището, защото опитът доказва, че тесните взаимоотношения семейство-училище оказват положително въздействие върху развитието на децата. Съвремието изисква училището да бъде модерно, интересно и желано място за учениците. Остават да функционират обществените съвети и училищните настоятелства. Дойде момент да говорим за създаване на училищна общност.

Следващ приоритет, поставен от МОН, е да стимулираме обмяната на добри практики между училищата. Дори между учебни заведения от различни области. Когато се реализират екскурзии в учебно време, децата, отивайки в Копривщица например, могат да гостуват на тамошно училище и да обменят опит. Ще анонсирам и една друга идея на МОН – ще бъде учредена награда за креативен учител. Според регламента се предвиждат три етапа – училищен, регионален и национален, но тепърва ще бъдат оповестени критериите. Предвидени са добри стимули за учителите, които бъдат откроени. Вярвам, че Пловдив ще има много кандидати за отличието, защото е сред областите с най-много иновативни училища.

–  Миналата година 5 пловдивски училища въведоха електронни дневници, каква е информацията към настоящия момент?

–   Апелирам всички училища да се включват активно в националните програми. От август можеха да заявяват електронни дневници. Към момента 37 училища от областта са ги въвели, очаквам тази бройка да расте. Детските градини пък имат възможност да кандидатстват за интерактивни дъски и лаптопи. Вече стартираха и други два големи проекта – „Подкрепа за успех“ и за активното включване в предучилищното образование.

–  Обезпечена ли е системата с кадри или все още има вакантни места?

– Процесът се финализира. Окончателната картина ще е ясна в края на седмица. Най-трудно е в малките населени места, където часовете не са достатъчни за формиране на цял норматив. Директорите контактуват помежду си, ние също се опитваме да помогнем, където можем. Там, където се наложи да преподава неспециалист, в плана на РУО е заложена методическа подкрепа на всички новоназначени. Много се радвам на амбицираните млади хора, които искат да влязат в училище. Забелязва се повишен интерес към професията. Това няма как да не е така, защото с увеличението на работните заплати професията стана по-привлекателна.

–  В колко училища ремонтите ще продължат след първия школски звънец и ще попречи ли това на учебния процес? Тепърва предстоят ремонтите по „Региони в растеж“.

–  Ремонтират се 47 училища в Пловдив и областта, но на повечето места вървят към финал. Ще се ремонтира само СУ “Любен Каравелов”, където текат довършителни дейности, така че учениците ще открият учебната година в стария корпус. Труден се очертава казусът с големите ремонти по „Региони в растеж“. Става дума за професионални гимназии с голям брой ученици. В момента вървят процедурите по избор на фирми, така че нямаме точен график. Ще действаме в крачка, надявам се със съдействието на общината и МОН. За 29 училища в града предстои преминаването на едносменен режим.

–  Вече приключи поправителната сесия, ще успеят ли да се напълнят гимназиите, в които имаше повече вакантни места? Доволна ли сте от приемната кампания?

–  Към 10 септември ще се утвърди държавният план-прием за 8-ми клас, а към 30 септември ще са готови списък-образците за училищата. На 16-ти ще са ясни данните за записаните ученици. Очакваме 68 000 ученици да бъдат в клас, а първокласниците ще са около 6 000. Доволна съм, защото държавният план-прием е реализиран на 92%. Има закрити паралелки. Предстои преструктуриране от цяла паралелка в половинка, за да запазим важни за пазара професии. Тук трябва специално да благодаря на директорите, които подпомогнаха процеса на обхват на всички ученици, включително и на тези, които не бяха подали документи за прием. Доскоро очаквахме да приключат поправителните сесии. Има 16 нови специалности през учебната 2019/2020 година. Радвам се на повишения интерес към STEM профилите и професионалното образование, дуалните паралелки са 16, при 6 миналата година. Случи се професионалната паралелка „Икономическа информатика“ в Първомай, радвам се и на „Биотехнологии“-те в ПГ по хранителни технологии и техника.

–  Какво ще пожелаете на учителите и учениците на прага на 15 септември?

–  На учителите пожелавам да работят със сърцата си. Нашата професия е най-хуманната. Уверявам ги, че не са сами. На учениците пожелавам да са здрави и щастливи да постигат целите си.