dav

В ОУ „Васил Петлешков“ разчертават игрищата на новата спортна площадка, МГ прави хидроизолация на покрива, а в ОУ „Димитър Талев“ реновират коридора на втория етаж със събраните средства от кампанията “Да оставя частица от себе си в моето училище”

Многофункционалната зала на СУ “Любен Каравелов”.

Новият модел на учене, който мотивира децата да овладяват природни науки и математика, вдъхновявайки творческото им мислене и креативността, се оказва водещ за училищата, решили да обновят учебната среда в периода на лятната ваканция. Четири пловдивски учебни заведения изграждат STEM центрове по одобрени вече и получили финансиране проекти по националната програма на МОН.

В STEM центъра в Езикова гимназия „Иван Вазов“ ще бъде създадена среда за самостоятелно проучване, групова работа, изследователска и експериментална дейност, участие в дебати.

„Идеята е да се обособи пространство, където да се приложи интегриран подход, в което ученето ще е чрез творчество, преживяване и експериментиране. Това поставя ученика в центъра на процеса на обучение, който чрез „правене“ прилага и надгражда знанията си и придобива умения“, пояснява директорът Вихра Ерамян. Училището получи 210 000 лева по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. Модерното оборудване, експерименталната и приложната насоченост на обучението по природни науки ще дадат възможност на учениците да формират  комуникативни и умения за работа в екип, анализ и управление на информация, решаване на проблеми, предприемчивост.

Реконструкция на помещенията за оформяне на модерен комплекс с интерактивни кабинети, зона за симулация и експерименти, за добавена и виртуална реалност, както и лаборатория по природни науки се осъществява в СУ „Черноризец Храбър“, което спечели 300 000 лева от националната програма. Същата сума бе отпусната и на Езикова гимназия „Пловдив“, но там все още са на подготвителен етап и не са започнали същинската работа. Математическата гимназия също има одобрен проект, но и там са на етап подготвителни дейности. Прави се хидроизолация на покрива на училищната сграда.

Със собствени средства изгражда STEM център СУ „Софроний Врачански“. Съвсем малко не достига на екипа, разработвал проекта, да спечели държавно финансиране, но директорът Пенко Рисков решава да не губи време и още това лято да направи първата стъпка, т.е. да  ремонтира помещенията в цялото североизточно крило на училището.

„Ще го изграждаме на етапи на площ от 500 квадрата. Подменяме осветление, поставяме нови радиатори, боядисваме. В зависимост от наличните средства ще поръчаме оборудване, а за техника ще кандидатстваме отново по програма на МОН. Обединяваме кабинетите по биология, география, математика и физика, предвиждаме обособяването и на център по дебати“, обясни Рисков.

В повечето училище се извършват  текущи ремонти на помещенията. Шпакловка и боядисване на класни стаи върви в ОУ „Екзарх Антим I“, в Арменското училище – ремонт на санитарните възли. Подменя се подовата настилка и се освежават стаите в СУ „Климент Охридски“. Пред завършване е поставянето на външна изолация на малката сграда на ОУ „Петър Берон“.

В ОУ „Димитър Талев“ е започнало реновиране на коридора на втория етаж със събраната сума от кампанията “Да оставя частица от себе си в моето училище”. Дарените средства от 5 610 лв. ще бъдат вложени за закупуване на хетерогенна винилова настилка на обща стойност 7 600 лв. Недостигащите средства за настилка, както и парите за материали за боядисване и осветление са осигурени от бюджета на училището. В освежаването на класните стаи и коридорите се включват учители и служители. “Кампанията е подкрепена от Педагогическия и Обществения съвет и се реализира при стриктно спазване на правилата за дарителски инициативи”, поясни директорът Ирина Чолакова.

С ремонтирана и асфалтирана спортна площадка ще посрещне децата наесен ОУ „Васил Петлешков“. В момента се разчертават игрищата. Спортна площадка на открито с фитнес уреди ще имат и учениците от СУ „Димитър Матевски“. В съседство са изградени две зони за обучение на открито по националната програма „Чиста околна среда“.

За облагородяване на дворното си пространство за новата учебна година ОУ „Яне Сандански“ получи средства по общинска образователна програма. Реконструкцията ще бъде приключи до 15 септември.

В съвсем нови стаи ще се настанят първолаците на СУ „Константин Величков“, а часовете по физическо децата в начален етап на СУ „Братя Миладинови“ ще провеждат в ремонтиран физкултурен салон.

Многофункционална зала с басейн ще има СУ „Любен Каравелов“. Изграждането им е втори етап по проекта за саниране на двата учебни корпуса и обновяване на дворното пространство по програма “Региони в растеж”.