Комисията за мониторинг на иновативните училища представя анализ на резултатите и добрите практики

Министерството на образованието и науката организира първия национален форум за иновации, в който ще участват над 600 представители училищата, регионалните управления на образованието, вузове, на бизнеса и родителските организации. Форумът ще се проведе на 3 декември от 10 часа в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк. Ще бъде представен и анализ на резултатите от провеждането на програмата за иновативните училища и мерките за бъдещето развитие на иновативните практики в тях.

Всички училища ще имат възможност да се включат във форума, който ще се предава на живо на страницата на форума https://conference.ischools.bg, както и във фейсбук страницата на министерството. Пред учители и техни партньори ще бъдат представени въведените иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, приложените нови методи на преподаване, разработените по нов начин учебно съдържание,  програми и планове, организираните по нов начин управление, обучение и образователна среда.

След мониторинг на Комисията за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагози, представители на научната общност са откроени добрите практики, реализирани като нов образователен продукт или усъвършенстван учебен процес. Диалогът за промяната в училищната общност по време на форума ще е насочен към създаването на условия за изграждане на училища на бъдещето, в което учениците могат да подобряват по различни начини образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието в училищния живот и да имат позитивна нагласа и мислене чрез иновативни методи на преподаване.

Целта на националния форум е да се подкрепят всички училища за създаване и прилагане на иновации, да се популяризира добрият опит, да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и създаването на мрежа от иновативни училища.