До 25 август на образователните институции трябва да бъдат предложени протоколи с препоръки

Стартът на новата учебна година ще е в реална учебна среда, а всяко училище трябва да има екшън план за превключване на дистанционно обучение заради COVID-пандемията.

Това обявиха от Съюза на работодателите в системата на образованието след проведена работна среща в МОН. На срещата са присъствали експерти от здравното и образователното министерства, за да обсъдят спецификите по началото на учебната година, както и министър Красимир Вълчев и зам.- министър Таня Михайлова.

До 25 август на образователните институции ще бъдат предложени два протокола – един за организацията на учебната дейност (с препоръчителен характер, където ще има широк списък от възможности за прилагане при кризисна ситуация) и един за медицинската страна на проблема (със задължителни мерки за спазване от всяко училище).

В първите дни на септември всяко училище трябва да има разработен свободен, отворен работен план, наречен екшън план, за дейностите за превключване за кратко време за работа в дистанционна среда.

Ще бъдат предложени промени в Наредбата за приобщаващо образование за залагане на допълнителни възможности за наваксване на пропуснат учебен материал при натрупани определен брой отсъствия.

Всяко училище ще избира какъв тип родителски срещи да провежда – в реална или в дистанционна среда.

В протоколите ще бъде включена информация за това дали ще се изискват или не маски в класните стаи, начините за реализиране на учебните дейности по специфични часове като физическо, музика, информатика, както и провеждането на храненето в стола и други специфични особености.