Еднаквите програми са само за учениците в основното образование. Втората матура в професионалните гимназии – по специалността

IMG_1912

Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците. Те могат да определят учебните предмети и да разработват учебни програми. Съществени са промените по отношение на учебния план и учебните програми, които ще са еднакви за всички училища само в основното образование до 7 клас. Това уточни на обществено обсъждане в Пловдив Евгения Костадинова – директор дирекция “Образователни програми и образователно съдържание”.
В гимназията има задължителна подготовка, разширена (досегашната задължително избираема) и допълнителна (досегашната свободно избираема) подготовка.  Какви предмети има в разширената подготовка и с какво съдържание са,  те всяко училище определя само със свой учебен план. Предметите в допълнителната подготовка и съдържанието в тях се определят от директора на училището. Спортните училища ще могат да използват часовете по физическо и спорт за специализирана подготовка, на същия принцип училищата по изкуства – часовете по изкуства.

Профилираната подготовка  ще започва чак в 11 клас, а не както досега – от 9. Само в професионалните гимназии професионалното обучение остава от 9 клас. Предметите в допълнителната подготовка се избират от учениците според възможностите на конкретното училище.
Държавните зрелостни изпити ще са само върху учебния материал, изучаван в профил в 11 и 12 клас, а не както досега – върху целия гимназиален материал от четирите години. Втората задължителна матура в професионалните гимназии след тази по български език и литература ще е изпит по професията. Всички професионални гимназии са държавни, само земеделските минават към общините.
Външното оценяване след 4 и след 7 клас се запазва, но ще има такова и след 10 клас.