Проекти се подават в срок до 31 януари

Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да представят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Електронната платформа, в която директно се попълват заявленията, вече е отворена. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. Училищата могат да предложат присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас, съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Но за не повече от 20% от задължителните или избираемите учебни часове по един или повече предмети, за които е приложимо.

Всички одобрени проекти влизат в сила за учебната 2022/2023 година.

Неиновативните училища могат да кандидатстват с проект за включване в Списъка на иновативните, като попълнят електронен формуляр чрез официалните си имейли. В него те описват управлението и организацията на училището, преобладаващите методи на преподаване, учебната среда, целите на иновацията и задачите, които ще бъдат решени с въвеждането й. Проектите трябва да са приети от Педагогическия съвет и одобрени от родителите.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише промяната, която предстои за учебната 2022-2023 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Училища в Списъка на иновативните с изтичащ 4-годишен срок тази година нямат право да кандидатстват по чл.70, ал.5., а следва отново да подадат документи.

Началникът на Регионалното управление на образованието извършва мониторинг на иновативната дейност на училищата от областта и дава становище. Създаденият профил за РУО в платформата ще се използва както за мнение на проектните предложения, така и за оценяване на резултатите от проведения мониторинг.

До 31 май 2022 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Анализите показват, че броят на иновативните училища в Пловдивско се увеличава с всяка изминала година. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.