Аграрният университет е координатор на научна програма за интелигентно растениевъдство

Партньорска среща с участието на повече от 90 представители на научноизследователската и образователна общност проведе Аграрният университет, който е координатор на Националната научна програма „Интелигентно растениевъдство“. Организациите, участници в програмата, са БАН, Селскостопанска академия, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски университет  „Ангел Кънчев“, Национален институт по метеорология и хидрология, Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“.

По време на семинара бяха представени четирите компонента на програмата: дигитални, IoT и роботизирани технологии при производството на растениевъдна продукция; диагностика и прогноза чрез изкуствен интелект; интелигентна система за управление на земеделските процеси и дигиталните технологии – двигател на иновативните системи за управление, секторната динамика и промяната в качеството на живот.

Учените обсъдиха научноизследователските задачи на екипите в работните пакети и отчетоха напредъка в изпълнението на програмата за първите 6 месеца.

Главната цел е провеждането на фундаментални и приложни научни изследвания за създаване на модели за роботизирани технологии, дигитални методи за диагностика и прогноза, както и за цифрово управление на земеделски стопанства с растениевъдно направление.

Ректорът на АУ проф. д-р Христина Янчева и зам.-ректорът проф. д-р Владислав Попов поясниха, че целта е създаване на синергия в работата на научноизследователските екипи и включване в европейски консорциуми и мрежи.

Участниците в семинара се запознаха с възможностите, предоставяни от Европейския институт за иновации и технологии в сферата на предприемачество и управлението на иновациите чрез програмите на EIT-Food за включване на студенти и изследователи в регионални и национални иновационни екосистеми.