DCIM/100MEDIA/DJI_0188.JPG

Научните сесии са отворени както за участниците, така и за студентите и бизнеса

 

Дни на науката започват днес в пловдивския филиал на Техническия университет. Ежегодният форум включва и конференцията ТЕХСИС, за която са кандидатствали 150 учени от България и чужбина. Научният комитет е допуснал докладите на 100 от тях.

„ТЕХСИС е професионален форум в областта на инженерните науки на много високо ниво. Целта е да съберем елитни разработки и да ги представим на вниманието както на научната и академична общност, така и на индустриални потребители. Тук заявяваме пред света своите идеи, после те трябва да намерят своето приложение в икономиката“,  коментира доц. д-р Никола Шакев, който е в организационния комитет на научното събитие.

Освен български учени, в ТЕХСИС представят свои разработки представители на академичните общности от Турция, Румъния, Сърбия, Северна Македония и за първи път от Казахстан. Научният екип на филиала на Техническия университет се представя с 20  доклада в направления: машинно инженерство, електроинженерство, компютърно инженерство, електроника, автоматика и роботика, транспорт и авиация, индустриален мениджмънт.

Научните сесии са отворени както за участниците, така и за студентите и за големи компании, които вече проявяват интерес към инженерните разработки. Докладите не само представят нови инженерни идеи, но и развитието на вече оповестени научни разработки от предни години в икономиката на различните страни.

Докладите от ТЕХСИС ще бъдат достъпни в електронен формат. Те ще бъдат публикувани в две издания – в журнала на Техническия университет и в списание на American institute of phisics /AIP/.