Златен и бронзов медал от световни форуми получиха пловдивски разработки по проекта за изграждане на Център за персонализирана медицина

Разработки на пловдивски учени получиха международно признание. Това стана ясно днес на съвместна пресконференция на Пловдивския и Медицинския университет, които работят заедно по изграждането на Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина“ на стойност 23 млн. лева. Партньор е и Институтът по минералогия и кристалография към БАН.

Най-важният резултат от първия етап на проекта са достиженията на учените от двата университета. Златен медал от Интерекспо в Тайван получи екипът на проф. Илия Илиев – дакан на Химическия университет на ПУ. Учените са изобретили и патентовали водонеразтворим глюкан, който ще се ползва във фармацията и хранителната индустрия.

Вторият патент, носител на бронзов медал от международното изложение, е за биосензори за изследване на витамин С в различни продукти, получени по нов електрохимичен метод.  Медицинският отчете сериозен принос към лечението на злокачествени лимфоми при децата и иновативни лекарствоносители.

До 2023 година по проекта ще бъдат изградени 8 специализирани лаборатории и обособени две научноизследователски системи в различни сфери – медицина, молекулярна биология, генетика, онкология, геномна медицина, фармация, биохимия, химия, биотехнологии. Предвижда се реализацията на 12 мащабни иновационни програми, в които ще бъдат включени водещи национални и чуждестранни изследователи.