Пловдивският университет спечели два проекта от Фонд „Научни изследвания“, Медицинският ще работи по темата за имунологичната памет

Два проекта за фундаментални научни изследвания, свързани с пандемията от COVID-19, ще реализира Пловдивският университет. Те ще бъдат финансирани от Фонд „Научни изследвания“, на чиято последна сесия бяха одобрени общо 11 предложения на стойност 1.7 млн. лева.

По обявения конкурс са подадени 73 проекта в двете тематични направления – „Медико-биологични проблеми“ и „Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19“. По първото направление е одобрен проект на Медицинския университет-Пловдив, който ще се реализира съвместно с Военномедицинска академия и с Националния център по заразни и паразитни болести. Те ще работят заедно върху „Имунологична памет SARS-CoV-2/ COVID-19 – механизми, продължителност и кръстосана реактивност“. Одобрените два на Пловдивския университет са по второто направление. Те получиха много висока обща оценка и са класираха сред четирите най-добри в конкуренцията на 31 подадени предложения.

Учени от Факултета по икономически и социални науки ще изследват икономическите измерения на пандемията COVID-19: въздействието на психологическите, правни и социално-политически фактори и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти. Начело на екипа, който ще работи по темата, е доц. д-р Мина Ангелова. „Интегрален модел за предвиждане и превенция на социално-икономическите ефекти от бъдещи епидемиологични кризи“ е вторият проект, по който ще прави проучвания факултетът. Негов ръководител е доц. д-р Станимир Кабаиванов. Срокът за тяхното изпълнение е 24 месеца, а за всеки проект ще бъде отпуснато финансиране от 60 000 лв.