50 участници споделят изследвания и опит на международна конференция в АМТИИ

„Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ е темата на международната конференция, която събира учени от България, Казахстан, Русия, Румъния, Полша и САЩ в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. Във форума, който ще се проведе от  24 до  26 октомври, доклади ще представят 50 учени. Те ще споделят изследвания и опит в областта на изкуствата в България и чужбина. Сред тях са ректорът на Музикална академия „Карол Липински“ – Вроцлав – проф. д-р Гжегож Каржински, проф. Инна Федотенко от Тулския държавен психолого-педагогичеки университет в Тула и проф. Калин Кирилов – бивш възпинаник на АМТИИ и преподавател във Факултета по музика на Университета в Тоусън, САЩ.

В програмата е заложена кръгла маса на студентските съвети на четири от висшите училища в града – Университета по хранителни технологии, Аграрен университет, Медицински университет и  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”.

„Активността на младите учени в конференцията ни дава кураж, че научната кариера може да върви ръка за ръка с художествено-творческата дейност, затова превърнахме този форум в традиционен“, каза проф. д-р Тони Шекерждиева- Новак. Статиите и докладите ще бъдат рецензирани и отпечатани в сборник.