Специалисти от Института по роботика направиха семинар в STEМ центъра на гимназията

Възможностите на сервизните роботи, които намират все по-голямо приложение в сферата на обслужването, бяха демонстрирани днес пред ученици от ПГ по електротехника и електроника. Учени от Института по роботика при БАН направиха семинар в STEМ центъра на гимназията, свързан с мобилните сервизни, колаборативни и колесни роботи в помощ на хората.

Проф. Роман Захариев представи функциите, които могат да изпълняват, високата точност на управление и приложението им. Доц. Нина Вълкова също участва в  демонстрация, разяснявайки използваната операционна система ROS (robotic operating system)  на антропоморфен робот, който танцува.

„Роботиката насърчава учениците да мислят аналитично и да решават проблеми, дава възможност за творчество. При проектирането и програмирането им се изисква системно и логическо мислене, както и умение да се намират решения на предизвикателства. Учениците, които се занимават с роботика, развиват умения, които са от значение за множество професии в бъдеще, свързани с технологиите“, казва директорът на ПГЕЕ инж. Камелия Стоянова.

А преподавателят инж. Васил Цветков, който е докторант по роботика в БАН и е работил в програмирането на демонстрираните роботи, е категоричен, че роботиката насърчава учениците да формулират хипотези, да извършват експерименти и да наблюдават резултатите.