РИОСВ организира арт инициативата по случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците

Регионална инспекция по околната среда и водите обявява ученически конкурс за изработване на произведения от рециклирани материали.

За създаването им участниците е нужно да използват отпадъци, стари или ненужни вещи. В конкурса могат да се включат всички ученици от първи до дванадесети клас, възпитаници на училищата от област Пловдив, като по желание могат да разчитат на помощ от своите родители и учители.

Участниците трябва да се снимат с творенията си и да изпратят снимките, придружени с кратък пояснителен текст, имената, телефона и адреса си на електронна поща riosv_pd_pr@abv.bg. Крайният срок за получаване е 25 ноември 2021 година.

Екоинспекцията ще подбере най-добрите творби и ще награди техните автори с текстилна екоторбичка за пазаруване, комплект чаша, подложка за нея и магнит за хладилник с изображения на защитени растителни и животински видове от биосферен резерват „Червената стена“.

Инициативата е по случай Европейската седмица за намаляване на отпадъците, която се провежда в периода 20-28 ноември 2021 година под мотото „Кръгови общности“. Тазгодишната кампания фокусира вниманието върху необходимостта от сътрудничество между отделните хора и групи и съвместното изграждане на общности, базирани на подхода на кръговата икономика и промяна на навиците ни за намаляване и предотвратяване на отпадъците, повторната им употреба, рециклирането и компостирането им.