Седмата конкурсна сесия ще се проведе през ноември, но вече стартира подаването на научните разработки

Ученическият институт на Българската академия на науките обявява прием на проекти и произведения за своята 7-ма конкурсна сесия. Тя ще се проведе през ноември 2020 година, но вече стартира подаването на научни разработки. Крайният срок е 30 септември.

За участие в УчИ-БАН се приемат както текстови разработки: с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в различни области на изкуството. Учениците могат да избират за своите проекти естествените, хуманитарните и обществените науки и техните приложения. Проекти от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби кандидатите е необходимо да приложат и пояснителен текст, в който описват идеята си. За първа година в конкурса ще се приемат за участие и музикални композиции на ученици.

Авторските разработки се изпращат на адрес: ул. „15 ноември“ №1 или онлайн.