Постери, посветени на бележити българи, събраха в изложба по повод 24 май учениците от СУ „Св. Софроний Врачански“

Ученици рисуваха и свързваха винетни букви от глаголицата и кирилицата по повод Деня на славянските първоучители. Инициативата се реализира в СУ „Св. Софроний Врачански“, където се проведе общоучилищен празник, посветен на българските букви и духовност. Всяка паралелка изработи постер, посветен на бележити българи с епохални постижения в науката, културата и изкуството, които бяха включени в изложба за 24 май.

„Буквите, създадени от Кирил и Методий, са от историческа значимост не само за формиране на българския народ и за неговия напредък. Делото им е хуманно и служи на великата общочовешка идея за равенство на всички в областта на духовното. Буквите са нашата идентичност и нашият принос за многообразието на европейската култура. Те са българското наследство, което народът е опазил от далечни векове до днес. Затова се помнят и думите на Иван Вазов: „Че и ний сме дали нещо на света…“, казва преподавателят по български език Ирина Даскалова.