Младшите посланици на Европейския парламент от ПГ по електротехника направиха дарение за акцията на Медицинския университет

 

Професионална гимназия по електротехника и електроника подаде ръка на българските медици в борбата срещу COVID-19, като се включи в кампанията на Студентския съвет към Медицинския университет – „Дарение в натура“. Вузът призовава да бъдат предоставени лични предпазни средства, консумативи и апаратура на Катедрата  по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при висшето училище, както и за студентите, които ще работят доброволно в Клиниката по инфекциозни болести при УМБАЛ „Св. Георги”.

Младшите посланици и учениците от Европейския училищен парламент проведоха онлайн заседание и единодушно гласуваха със събраните от тях средства от благотворителния базар през декември да бъдат закупени консумативи и лични предпазни средства за медицинския персонал на първа линия в борбата с пандемията.

Дарението е направено в Медицинския университет, а консумативите ще бъдат разпределени по необходимост по здравните заведения, в които има отделения за коронавируса.

Изпитанието, пред което е изправена не само Европа, но и цялото човечеството, не можем да ни остави безразлични. Съпричастността и добротворство обединят хората, така че ние се присъединяваме към борбата с „невидимия враг“, категорични са учениците.

Гимназията подаде ръка и на третокурсници от специалност „Приложна лингвистика“ в  Пловдивския университет, за да проведат своето хоспитиране в условията на дистанционно обучение. Студентите реализираха наблюдения и конфериране на уроци по английски език в електронна среда в осмите класове на професионалната гимназия.

Под наставничество на базовия учител Мария Миланова, те направиха първите си стъпки в методиката на преподаване, запознаха се с новите тенденции в съвременното чуждоезиково обучение, с ролята на учителя като медиатор, и то в специфичните условия на електронното обучение. Студентите споделиха, че дистанционната форма на хоспитиране е била пълноценна и полезна, като им е дала възможност да придобият поглед и върху един по-нестандартен подход на преподаване.

Студентите изказаха благодарност на директора на училището Стоянка Анастасова за предоставената възможност да проведат практика, независимо от усложнената ситуация и високата натовареност на учителите.