Четвъртокласници, посещаващи лятна занималня в ОУ „Елин Пелин“, посрещнаха днес главния асистент от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН Надежда Шопова. Специалистът направи атрактивна презентация, озаглавена „Ледена епоха – 6“, в която, наред със сериозната научна информация, присъстваха и любими детски анимации. Освен любопитни факти за климата и изменението му през последните десетилетия, тя разказа подробно за мисията на българските полярни експедиции и научните им изследвания – от необятното пространство, до миниатюрните микроорганизми.

След проведената дискусия в края на презентацията учениците решиха да напишат писмо до учените на българската изследователска база „Св. Климент Охридски” на ледения континент, в което да зададат своите научни въпроси. Текстът на писмото остана като домашна работа, за която да мислят през ваканцията.

Представените материали в открития урок са част от проекта „Климатична кутия“ на БАН, чиято цел е да събуди интерес към изучаване на науката в областта на климата, атмосферата и водите, устойчиво разпределяне, използване и опазване на природните ресурси.