Отборите на двете училища защитаваха тези по темата за употребата на наркотици в заключителния етап на образователната програма на Висшия съдебен съвет

Ученици от Хуманитарната и от Националната търговска гимназия премериха сили в правен дебат по образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища  и прокуратури“. Заключителната проява за настоящата учебна година бе организирана от Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив.

Дебатът се проведе в Актовата зала на Хуманитарната гимназия, а темата бе свързана с опасностите от употребата на наркотици и наказанията за държането и разпространението им. Участваха два отбора от по четирима ученици от двете училища, които показаха отлични познания по темата, изразиха своите тези и аргументи и представиха атрактивно наученото през годината.

Прокурорите Тодор Деянов и Ваня Христева и съдия Розалия Шейтанова поздравиха отборите на двете училища за добрата подготовка, умението да излагат и защитават аргументите си и познаването на правната материя. В ролята на публика влязоха ученици от 10 и 11 клас на Хуманитарната гимназия и от паралелката „Съдебна администрация“.

Участниците получиха като подарък Конституция на Република България, удостоверение за отлично представяне и ваучери за книги. За библиотеката на двете училища също бяха подарени ваучери за книги.

Образователната програма се реализира съвместно от ВСС и Министерството на образованието. Нейната цел е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие.