11-класници и зрелостници от специалност „Съдебна администрация” научиха какво работят деловодителят, архиварят и призовкаря

Какви са основните функции на съдебния секретар, деловодителя, архиваря и  призовкар научиха при посещение в Съдебната палата днес ученици от Търговската гимназия. 11-класници и зрелостници от специалност „Съдебна администрация“ черпиха опит за бъдещата си професия, потапяйки се в реална работна среда.

Антония Роглева – изпълняващ функциите председател на Окръжен съд, прикани учениците да се запознаят с правата и задълженията на някои от основните позиции на длъжностите в съдебната администрация. Председателят на Районния съд Иван Калибацев се обърна към тях: „Вие сте бъдещето на града, когато завършите образованието си, при ваше желание и интерес, кариерата ви може да стартира от съда, където провеждате и вашия професионален стаж.“

Учениците получиха листовки с описание на длъжностите съдебен секретар, деловодител, архивар и  призовкар, изискванията за образование и квалификация, че даже разбраха какви са възнагражденията и материалните стимули. Съдебни служители, някои от които са кадри на Търговската гимназия, разказаха за професионалната си кариера и разведоха младежите из съдебните деловодства и зали.

Всички ученици получиха като подарък по една Конституция на България. Те попълниха и специално подготвено за тях заявление с телефон и електронен адрес, на които да бъдат уведомявани за предстоящи конкурси в съдебната администрация.

Инициативата “Борса за съдебни служители” е част от събитията, с които Окръжен и Районен съд – Пловдив отбелязват 140 години от създаването си.