Ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски” и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” са призьори в тазгодишния конкурс, организиран от Местната комисия за борба с трафика на хора и с подкрепа на Националната комисия. Участниците трябваше да подготвят материали под формата на кратко видео, постер или презентация на тема: „Какво е трафик на хора”.

Днес на онлайн платформата Google Meet учениците имаха възможност да представят своя продукт пред жури, начело с Таня Иванова – секретар на комисията, Марияна Младенова – експерт от Националната комисия за борба с трафика на хора. Сред критериите за оценка на участниците бяха избор на творчески подход, убедително представяне на идеята, както и естетическо оформление на материала.

Първо място спечелиха Тамер Чакъров, който се представи с видео, обобщаващо 10 от най-важните факти за трафика, и Иванина Добрева – създала постер с информация за престъплението и рисковите групи. И двамата са от СУ „Св. Паисий Хилендарски”. На второ и трето място се класираха Татяна Кацарова и Илияна Янакиева от Хуманитарната гимназия, които се представиха с презентации за трафика на хора. Изработените информационни материали ще бъдат използвани в часовете на класа с цел превенция.

За успешно представилите са предвидени предметни награди и грамоти.