ПГАСГ и Общински институт „Старинен Пловдив“ ще си партнират в областта на опазване на културното наследство

Ученици от Професионална гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Арх. Камен Петков“ ще работят по реални проекти за реставрация в Стария град. Училището и Общински институт „Старинен Пловдив“ ще си партнират в областта на опазването на културното наследство. Целта е младежите от специалност “Архитектурна реставрация” да трупат знания и опит на терен и да се учат от доказани професионалисти в бранша. Това ще даде възможност на учениците да развият потенциала си в непосредствен контакт с историческите обекти.

Съвместните ни усилия ще подпомогнат развитието на бъдещите специалисти в областта на реставрацията, които са от ключово значение за устойчивото опазване на споделеното ни богато материално и нематериално културно наследство, коментират експертите от архитектурно-историческия резерват.

ПГАСГ се включва и в проекта „Птиците на Римската империя в миналото и днес”, който се реализира в Епископската базилика на Филипопол. Ученици от 8 д клас, водени от преподавателя по биология Станимир Бойчев, присъстваха на презентация на Българското дружество за защита на птиците, на която бе представено многообразието от видове в страната и какво свързва птиците с Базиликата. Акцентът бе поставен върху значението на птиците в ежедневието на древните римляни и ролята на търговските пътища за екзотичните животни в миналото.

Фондация „Америка за България“ и „Приятели на Базиликата – Пловдив“, в сътрудничество с Общински институт „Старинен Пловдив“, подкрепиха проекта „Птиците на Римската империя в миналото и днес“, разработен от Българското дружество за защита на птиците, чиято цел е провеждането на образователна програма.