Второкласници демонстрират опита лава-лампа в час по Околен свят.
Второкласници демонстрират опита лава-лампа в час по Околен свят.

Национална програма „Иновации в действие“ ще събере ученици на пловдивското СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ЧОУ „ Д-р Мария Монтесори“ от Варна. На 14 и 15 ноември към двете училища ще се присъедини и иновативно ОУ „Любен Каравелов“ от Попово. През двата дни учители и ученици ще споделят добри практики в прилаганите иновации, ще обменят идеи, ще изследват релефните форми, свойствата на водата и ще се потопят в дебрите на математика. Учителите пък ще дебатират приложимостта на метода на Монтесори.

В училище “Св. св. Кирил и Методий” от началото на миналата учебна година в една паралелка пилотно бе въведен методът на Монтесори, а през настоящата – в още една с първокласници. Образователната среда е изцяло променена – фокусът при преподаването е изместен към свободното придвижване в класната стая и задълбочено изследване на даден проблем. Така ученето се трансформира от преподаване в преживяване. Учениците работят в специално подготвена среда, която да ги подтикне към развитие.

„В началото у родителите има известни съмнения, че свободата, която дава методът, ще затрудни самите деца, но опитът ни показа, че ученици, които към настоящия момент имат устойчиво ниво на концентрация и изградено чувство за ред, се справят с предизвикателствата”, обяснява директорът Таня Николова.

При второкласниците се наблюдава голям интерес към природните науки, а в тричасовия урок ученици с постоянно ниво на внимание свободно и задълбочено изследват природните явления и сами допълват и обогатяват природния музей, изграден в училището.

В училищния двор е изградено опитно поле, в което учениците и родителите участват, експериментират и се грижат за отглеждането на различни култури и споделят удоволствието да берат плодовете на своите грижи.