Двете гимназии взеха участие във финалния етап на образователната програма на Висшия съдебен съвет

Ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов“ и Националната търговска гимназия взеха участие  в правен дебат по образователната програма на Висшия съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища  и прокуратури“. Заключителната проява за настоящата учебна бе организирана от Окръжен съд – Пловдив, Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив.

Дебатът се проведе в зала №9 на съда по темата „Непълнолетните граждани трябва да имат повече права“. Участваха два отбора от по петима ученици. По предварително изтеглен жребий отборът на Търговската гимназия избра да представи утвърждаваща позиция, а ЕГ „Иван Вазов“ – отричаща. Гимназистите демонстрираха  отлични познания по темата, изразиха своите тези и аргументи и представиха атрактивно наученото през годината.

Трима ученици представиха ораторски речи. Алекс Гроздев и Росен Мишляшки  от ЕГ „Иван Вазов“ избраха да говорят за „Фигурата на съдията – независим, безпристрастен и справедлив“ и „Прокурорът е от особена важност за съдебния процес“, а Христо Христов от НТГ представи темата „Интересно и отговорно е да си съдебен служител“.

Председателят на Окръжния съд Розалия Шейтанова, зам.-окръжният прокурор Галина Андреева-Минчева и Александър Николов – председател на Управителния съвет на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт в България, поздравиха за добрата подготовка, умението да излагат и защитават аргументите си и познаването на правната материя, но журито все пак отсъди призовото място за отбора на ЕГ „Иван Вазов“.

На заключителната проява присъстваха и Антоанета Пакова – началник на РУО – Пловдив, Вихра Ерамян – директор на ЕГ „Иван Вазов“ и Веселка Цекова – директор на Националната търговска гимназия – Пловдив. Те благодариха за възможността магистрати да гостуват в часовете на класния ръководител.

Образователната програма се реализира съвместно от ВСС и Министерството на образованието. Нейната цел е формиране на правна грамотност и култура сред учениците и постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие. През учебната 2022-2023 г. бяха обучени над 400 ученици от три пловдивски училища: Езикова гимназия „Иван Вазов“, Националната търговска гимназия и СУ „Свети Седмочисленици“.