11-класници от ПГ по електротехника и електроника правят диагностика и ремонт на кабелни линии

11-класници от ПГ по електротехника и електроника правят диагностика и участват в ремонт на кабелни линии в „ЕВН България Електроснабдяване“ и формират умения в реална работна среда. Компанията е партньор на училището като дава възможност за практика на ученици от дуалните паралелки, избрали специалност „Електрообзавеждане на производството“. Под ръководството на своите наставници, стажантите асистират и при направата на термосвиваемите муфи за ниско напрежение. За работата си в предприятието учениците получават възнаграждение, което възлиза над двоен размер от максималната им стипендия. Сумата зависи от изработените от ученика дни.

„ЕВН е дългогодишният бизнес партньр на ПГЕЕ, подкрепя професионалното развитие на нашите ученици и дава възможност за кариерен старт в различните КЕЦ Пловдив и  Стамболийски. В първия си работен ден учениците бяха запознати с графика за работа в реална работна среда, условията и размера на тяхното възнаграждние, както и с политиката на ЕВН в областта на Закона за безопасни условия на труд и препоръки за първа долекарска помощ“, обясни директорът Стоянка Анастасова.

„С моите съученици работим в КЕЦ „Пловдив Север“, като помагаме на по-старшите работници. Отстраняваме аварии и обслужваме трафопостовете. Работата е много интересна, но в същото време и много отговорна“, разказва Кръстан Кръстанов от 11 г клас.

Менторът от КЕЦ „Стамболийски“ Атанас Чочев въвежда младите електротехници в ежедневната им работа по ремонт и монтаж на токови измервателни трансформатори.  В началото ги запознал със спецификата на схемите за измерване и защита на напреженовите трансформатори.

„Справят се много добре, проявяват отговорност при извършване на възложените задачи, спазват всички насоки от моя страна като ментор“, доволен е Чочев.