Licensed for non-commercial, educational purposes only.

Заедно с 800 училища от цял свят пловдивски гимназисти пробвали фундаменталния опит в науката

Licensed for non-commercial, educational purposes only.

Ученици от Професионалната гимназия по транспорт „Гоце Делчев” повториха експеримента на древногръцкия математик, географ и астроном Ератостен – първият, който опитва да определи големината на Земята. Считаният за създател на географията учен, който стоял начело на най-големия научен център на древността – Александрийската библиотека, чрез оригинален опит преди 2200 определя обиколката на Земята. Изчисленията му се оказват почти верни, разликата им с реалната дължина на земната окръжност е само 4%.

Пловдивските гимназисти от 8 и 9 клас в деня на пролетното равноденствие пробвали фундаменталния опит в науката. Учениците се регистрирали в сайта http://eratosthenes.ea.gr и заедно с други 800 училища от цял свят станали част от вълнуващо международно събитие.

„Ползваха съвременни технологични средства като Google Earth и Stellarium, за да определят разстоянието между партньорското училище от Хелзинки, Финландия и в момента на зенита, когато едновременно учениците измерваха дължината на сянката  на еднометрови пръчки . След това обмениха данните си.  Те успяха да определят ъглово отстояние Пловдив – Хелзинки 18,1o ;  линейно разстояние 2012,94 km и обиколка на Земята по 24,6 меридиан  C = 40 036, 38 km. Така получиха представа за фундаментален опит в науката, който популяризираха и сред съучениците си”,  обясни преподавателят Нели Траянова.

Самият Ератостен знаел, че в деня на лятното слънцестоене Слънцето на пладне се оглежда в дъната на кладенците (т.е. то се намира точно отгоре в зенита си) в египетския град Сиене – сега Асуан. Той поставя стълб в двора си в Александрия и открива, че там слънчевите лъчи не падат вертикално, а под ъгъл (7°12´). Ученият знаел, че двата града били разположени приблизително на един и същ меридиан. Знаейки също разстоянието между градовете и разликата в ъглите на падане на слънчевите лъчи, той успява да изчисли големината на земната окръжност по александрийския меридиан.