Добрият опит бе представен от СУ „Пейо Яворов“ на Регионална среща на иновативните училища

Родителски срещи в махалата и кафенето в добавка с творчески работилници презентира ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски

Интерактивна фолклорна карта на България правят в СУ „Любен Каравелов“

Как да намерим решение, възникнало в резултат на конфликтна ситуация, при това без да стигаме до помощта на училищния психолог или на педагогическия съветник. Оказва се възможно, ако в ролята на медиатори влязат обучени ученици. Добрия опит в тази посока сподели директорът на СУ „Пейо Яворов“ Пламен Стоилов по време на третата регионална среща на иновативните училища, организирана от РУО-Пловдив. Темата, по която участниците представяха добри практики, бе „Постижения и резултати от прилагане на иновациите в училище“.

„Ученици от 8 до 12 клас членуват в създадения училищен клуб по медиация. При възникване на конфликт между двама ученици, между ученик и учител или пък с родители, клубът излъчва трима медиатори, за да търсят решение. Целта е да се постигне съгласие без съдействието на педагогическия съветник или психолога. Ако е уместно, разбира се. Медиаторите са обучени и доста от конфликтите биват стопирани на ниво деца“, разказа Стоилов.

Добър ефект в начален етап пък училището постига с инициативата „Гост за един ден“. Родители влизат в класната стая, за да представят професиите си, което се приемало интригуващо от децата. Досега на поканата са се отзовавали полицаи, пожарникари, лекари, даже майка инфлуенсър, която обяснила как човек може да има влияние върху мнението на своите последователи в социалните мрежи, да рекламира продукти или пък да събира подкрепа за определена кауза.

Иновация ала Стая на загадките е провокацията към учениците от прогимназията. На различни места в училищната сграда били позиционирани части на компютър, а те получавали задачи, писма и указания, които трябвало да разгадаят, за да открият къде се намира следващата част.

Усилията на екипа на ОбУ „Христо Ботев“ в Стамболийски през последните шест години са насочени към промяна в образователната среда, за да бъдат привлечени децата, които са изцяло от етнически произход, в клас. И тъй като обхватът е невъзможен без партньорство със семействата, училището провежда нетрадиционни родителски срещи.

„В семействата не говорят български и това е огромен проблем. С колегите често се шегуваме, че прилагаме предметно-манипулативен подход, за да ги задържим. Каним родителите в класните стаи, на открито в двора или пък ние, класните ръководители, отиваме в ромската махала. Най-доброто място е кафенето, където всички идват. Нося картон и моливи и давам на родителите лесни задания, като например да направят картичка. Докато те работят, обсъждаме проблемите и търсим заедно решения“, обяснява началният учител Илияна Кътева.

Стаята на идеите в училищната сграда също е отворена по всяко време за майките и татковците, които могат да се настанят удобно на пуфовете или на килима, за да творят заедно с децата, да пишат диктовки и да решават задачи. Резултатите са налице – по-малко отсъствия по неуважителни причини и заинтересовани родители.

„С музиката по-добри и по-успешни“ е мотото на прилаганата от СУ „Любен Каравелов“ иновация.

„Една иновация трябва да има послание, а нашето е, когато говорим за STEM образование, да не забравяме за А – арт.  Стъпваме върху опита ни от обучението по фолклор. Учениците от различни възрасти, пол, етнос общуват, защото имат обща цел – концерт. Това, привнесено към иновациите по другите предмети, дава резултат. Решихме да проведем едва седмица  творческа практика, като поставим задача на децата на финала да излязат с продукт. Последната година правим фолклорна карта на България. В YouTube вече имаме качени обучителни видеа за всяка област, а сега добавяме традиционни обреди и обичаи. Постепенно ще оформим интерактивна фолклорна карта на България, която може да стане дидактичен материал и да се ползва от всички учители. При това ще бъде авторски продукт, създаден от ученици“, поясни директорът Славка Щерева.

За STEAM предизвикателствата, които мотивират учениците, говориха ОУ „Райна Княгиня“ и СУ „Св. Патриарх Евтимий“, а за посланията на ученето – учителите от ОУ „Екзарх Антим I“. Как Монтесори педагогиката работи в общинско училище, което изведе вече един випуск от начален в прогимназиален етап, разказаха преподаватели от СУ „Св.св.Кирил и Методий“. Дизайн мисленето бе темата на ОУ „Алеко Константинов“, а социално-емоционалното мислене – на ОУ „Тодор Каблешков“. За летните занимания по интереси, които организира Ученическият парламент, за иновативни часове по предприемачество и създадените проекти разказа директорът на Математическата гимназия Веселина Карапеева.

„Вдъхновени от книгите“ бе представената от НУ „Хр.Ботев“ иновация, а от ОУ „Елин Пелин“ и ПГ „Владимир Заимов“ в Сопот разказаха за иновативните си подходи в областта на математиката. Как реализират интерактивно четене обясниха от училището в Брестовица, а „Иновации, пътешествия и знания“ – СУ „Отец Паисий“ в Стамболийски.