Проектът „Нови хоризонти за професионална пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар” цели по-успешна реализация в България и ЕС

 

Ученици и учители от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов” ще обменят опит в професионални гимназии и IT компании от Европа. В началото на юни елитното училище стартира проекта „Нови хоризонти на професионална пригодност на IT специалиста към реалния трудов пазар”, който ще продължи до края на юни 2020 година. Поредният проект на гимназията по програма „Еразъм+” цели по-успешната реализация на учениците в сферата на IT сектора в България и ЕС. Гимназията вече е акредитирана по Хартата за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.

40 ученици специалностите „Системно програмиране” и „Компютърна графика” ще бъдат селектирани по успех, награди от национални и международни състезания, ниво на владеене на английски език и социални умения. Одобрените за участие ще стажуват във фирми от IT сектора в Брага, Португалия. Преди това те ще преминат през езикова подготовка, ще се запознаят с културата и традициите на страната. Фирмите ще имат информация за всеки ученик и подготовката му, затова ще поставят конкретни задачи за изпълнение.

„Нашият партньор в Брага е АPLICAPROPROPOSTA – посредническа организация, която е свързана с местни работодатели от IT сектора и професионални гимназии. Имаме устойчиви във времето контакти, които дават невероятно добър резултат”, обясни координаторът на проекта Стоян Зайков.

Професионалната визита на 10 учители предвижда посещение в гимназии, които предлагат професионално образование. Освен преподаватели по английски език, предприемачество и специални предмети, в мобилността могат да участват директор и зам.-директори, за да търсят отговори на въпроси, свързани с управлението на образователната институция, запознаване с добрите политики и практики за работа по време на стажове при работодатели, промени във формите и методите на учене по професия спрямо действащите държавни стандарти, промени в учебното съдържание и начина на програмирането му. Неслучайно е предвидено и обучение относно европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение. ECVET е предназначена да улесни признаването на резултатите от обучението в съответствие с националното законодателство, в рамките на мобилността, с цел придобиване на квалификация. Пловдивските преподаватели ще водят разговори за създаване на международна мрежа за сътрудничество по проблемите на професионалното обучение.

През февруари догодина други 20 ученици от специалностите „Системно програмиране” и „Компютърна графика” ще имат възможност да натрупат опит на реално работно място в Италия. Те ще бъдат придружавани от двама учители.

Третата мобилност по проекта е предвидена за март 2020 година, когато пловдивски младежи отново ще бъдат в Брага с цел професионална пригодност към реалния трудов пазар в ЕС.