Във всяка класна стая, физкултурния салон и хореографските зали на СУ „Св.св.Кирил и Методий“ са поставени пречистватели за въздух

Нетрадиционна изложба с изписани от тях заглавки подредиха учениците от СУ „Св.св.Кирил и Методий“. След като се запознаха с изкуството да се изписва заглавната буква в старобългарските ръкописи, украсена или шрифтово отделена от другите, те сами рисуваха по предварително подготвени образци, а накрая оформиха изложба с първите си калиграфските си опити. Една от професиите, по които училището обучава, е „Рекламна графика“.

В своите реални и виртуални класни стаи учениците от различните класове гледаха презентации за зараждането на буквите и за старанието, което българските книжовници са полагали, за да създават и украсяват различни ръкописни текстове.

Учениците от прогимназиален и гимназиален етап изписаха ръкописно строфи от Вазовото стихотворение “Българският език”. По този начин интерпретираха смисъла на текста, като доказаха, че езикът ни е не само разнообразен и благозвучен, но може да се превърне в произведение на изкуството, когато се предаде чрез красиво изписан ръкописен текст.

Учениците от начален етап писаха на ръка любими свои стихотворения, като не пропуснаха да се обърнат с послания към своите учители и родители и да им благодарят за помощта по време на електронното обучение. Не забравиха и лекарите. Всички деца отправиха послание към медиците, като се подредиха на разстояние с ръкописно изписани маски и благодариха за грижите, които полагат, за да сме здрави.

Във връзка с противоепидемичната обстановка в СУ “Св. св. Кирил и Методий” от днес вече всяка класна стая, физкултурният салон и хореографските зали разполагат с пречистватели за въздух. Уредите премахват едри и дребни прахови частици, дим, цветен прашец и други замърсители.