На 4 януари учениците ще се завърнат в класните стаи след 11 дни коледна ваканция. Утре ще бъде проведено и първото тестване за новата календарна година. В общините, които след празниците задържат нива под 250 на 100 000, ще бъде възстановен изцяло присъственият учебен процес. Това означава, че няма да прави тестване в паралелките, в които има съгласие за това на 30% от семействата на учениците.

В последните дни на миналата година бе осигурен нужният брой тестове, който осигурява изследването срещу COVID-19 веднъж седмично във всички училища в страната до 17 януари 2022 г. включително.

Във връзка с постъпващи данни от РЗИ за 14-дневна заболеваемост в област Пловдив, от които се наблюдава тенденция за повишаване на показателите за Асеновград, Карлово, Перущица, Марица, Стамболийски над 250 на 100 000 население, от 4 януари училищата в тези общини следва да преминат към присъствен образователен процес само след провеждане на изследване за COVID-19. Учениците ще бъдат тествани веднъж седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове при наличие на най-малко 30% от децата в паралелката със съгласие на родителите или валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен тест от лабораторно изследване. Педагогическият и непедагогическият персонал в училищата работи присъствено само при наличие на зелен сертификат или отрицателен резултат от тест за COVID-19.

Първият учебен срок приключва в края на януари, на 1 февруари е междусрочната ваканция.

Припомняме, че по разпореждане на министъра на образованието акад. Николай Денков текущите изпитвания, особено контролните и класните работи, необходими за оформяне на оценките в края на първия учебен срок, трябва да се провеждат присъствено. Правилото важи за всички ученици с изключение на тези, които се обучават от разстояние по здравословни причини, удостоверени с медицински документ.

Това може да стане с еднократно изследване с бърз антигенен тест в училище или представяне на „зелен сертификат“. По изключение е допустимо писменото или устно изпитване да се проведе индивидуално, без ученикът да се тества или да представя документ за преболедуване или ваксиниране, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.

При същите условия задължително присъствено се полагат също индивидуалните изпити за определяне на срочна оценка при повече от 25% отсъствия от часовете по съответния учебен предмет, приравнителните изпити, изпитите за промяна на оценката. В тези случаи изпитите се провеждат от комисии в училище.