Нова заповед на здравния министър стартира процеса от 8 ноември, променят се зоните за ротация и преминаване в онлайн режим

Заповед на министъра на здравеопазването определя условията, при които учениците могат да се върнат към присъствено обучение в общините, където 14-дневната заболeваемост е над 500 на 100 000 население. Условията изискват осигуряване на безопасна среда. Те включват тестване на всички деца с щадящи тестове два пъти седмично.

За педагогическия и непедагогическия персонал също ще се изисква тестване, ако не притежават сертификат за ваксинация, преболедуване или антигенен, или PCR тест.

В общините, където 14-дневната заболеваемост е между 250 и 500 на 100 000 население, училищните власти могат да избират между два варианта – 100% присъствено обучение при осигурена безопасна среда с щадящи тестове, или без тестване, но за 50% от паралелките по ред, определен от министъра на образованието. При 14-дневна заболеваемост под 250 на 100 000 население не се изисква тестване на деца и персонал.

Заповедта дава възможност присъственото обучение да започне след 8 ноември, но конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки. Допуска се присъственото обучение да се въвежда за отделни училища или дори отделни класове в зависимост от преценката на образователните институции и създадената организация.

Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние при навлизане в зоната 500-750 на 100 000 ще се взема от министъра на образованието.

Кацаров уточни, че е сключен договор с два доставчика на тестове, като са избрани най-щадящите – със слюнка, при които не се бърка в устата на учениците. Първата доставка от 400 000 теста трябва да стигне за две седмици, а междувременно ще бъдат поръчани и по-големи количества, за да се осигури връщането и на по-големите в клас.

Часовете по физическо възпитание и спорт  остават само на открито. При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки.

Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

Остава в сила разпореждането присъствени занятия във вузовете да има само за студенти и преподаватели със зелен сертификат. Остават затворени Центровете за подкрепа на личностното развитие и детските школи, които могат да работят само онлайн.

1 КОМЕНТАР

  1. България е единствената страна в целия свят, жертваща животите на хората за да се печелят изборите. Като обладани сме. Пандемията гори, хората без значение възраст влизат с пневмония за интубиране и не излизат живи, а те в клас ще пускат.

Коментарите са затворени.