Стратегии и модели за ко-обучение в онлайн среда обсъждаха на национална кръгла маса, организирана от ОУ „Яне Сандански“

Учениците повишават успеха си при съвместно преподаване от двама или повече учители, изгражда се мотивираща среда, обучението става персонализирано и има повече възможност за екипна работа. Това показва изследване на удовлетвореността от прилагане на моделите за съвместно преподаване в онлайн среда, реализирано от екип на Пловдивския университет. Резултатите от проучването и анализ към тях направи днес проф. д-р Дора Левтерова в рамките на национална кръгла маса „Възможности за реализиране на ко-обучение в онлайн среда“. Инициативата е част от дейностите по проект, който се осъществява от ОУ “Яне Сандански” с подкрепата на фондация „Америка за България“.

Събитието се проведе в хибриден формат със стрийминг излъчване във Facebook профила на училището – домакин на форума. Основната цел бе да се подложи на дебат добрият опит, натрупан през последните месеци, да се чуят мненията на експерти за този иновативен модел и да се изработят насоки за успешното му прилагане в условията на синхронни и асинхронни онлайн форми. Ко-обучението предполага двама или повече учители да работят заедно – докато единият е водещ, неговият партньор осъществява комуникация с учениците, възлага допълнителни задачи или внася обяснения. Съ-учителите могат да следят чата, да дават обратна връзка и да въвеждат оценки, да идентифицират как учениците разбират и осмислят учебното съдържание. Допуска се и вариант, при който двамата преподаватели имат отделна връзка за виртуалната стая, а могат да създадат и трета, в която учениците да работят самостоятелно. Съществува възможност и за екипно преподаване – тогава учителите са равнопоставени, докато при паралелното и двамата преподават, за което обаче е нужна изключителен синхрон помежду им.

Директорът на ОУ “Яне Сандански” Маргарита Бозова бе модератор на онлайн форума.

 

Преподаватели от ОУ „Яне Сандански“ са анкетирани за проучването на Пловдивския университет, реализирано през октомври т.г. Предпочитанията са за синхронно обучение, тъй като комуникацията е по-ефективна. 56 на сто от анкетираните заявяват, че учениците участват по-активно в процеса на обучение, когато са двама и повече учители, а това пък позволява да се постигне интердисциплинарност. Преподавателите признават, че когато работят заедно с колега, подобряват дигиталните си умения, имат възможност да работят по групи и по проекти, което прави обучението по-достъпно и улеснява процеса на приобщаващо образование. Според 81% от педагозите ко-обучението дава по-добри възможности за персонализирана работа с всяко дете, отчитайки неговите силни страни и възможности.

Като ограничение половината от запитаните посочват сложността при съвместно планиране на уроците, различията във философията на преподаване и трудностите при работа в екип. 100% обаче са единодушни, че съвместното обучение е приложимо в българското училище в начален и прогимназиален етап.

„Един ден това ще бъде естествен модел на обучение“, заяви убедено проф. Левтерова.

За да се случи това обаче е нужно да бъде финансирано и морално подкрепено, включи в дискусията председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов. На този етап съвместното преподаване не е регламентирано нормативно, а се осъществява доброволно, като към педагогическия екип могат да се включат родители или други специалисти.

Експертът по начално образование в Регионалното управление на образованието Васка Атанасова изрази становище, че динамиката на днешния ден изисква отваряне на класната стая, диалогичност, съчетаване на различни методи на обучение. Тя благодари на ОУ „Яне Сандански“ за проекта и днешния форум, за реализираните съвместни уроци и посочи още няколко училища, в които се прилага този подход: „Методическо ателие по български и математика“ с първолаци в ОУ „Кочо Честеменски“, „Обърната класна стая“ с второкласици в СУ „Софроний Врачански“, „Неочаквана ваканция“, „Граматика на фантазията“ и „В света на приказките“ с ученици от 3 клас в СУ „Хр.Г.Данов“.

„Подготвяме открити практики, свързани със съвместното преподаване, в СУ „Хр.Г. Данов“ през декември. Ко-обучението не може да се осъществява във всяко училище, защото изисква ниво на училищна култура и сътрудничество“, заключи Атанасова.