Учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна и индивидуална форма на обучение, както и в дуалните паралелки, остават на обучение от разстояние в електронна среда. Това гласи заповед на Министерството на образованието от днес, която РУО сведе до знанието на директорите.

Заповедта се издава поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и останалите служители в училищата.

Децата от 1 до 4 клас започват присъствено обучение в клас от 4 януари при строго спазване на противоепидемичните мерки. И ученици, и учители ще бъдат с маски или шлемове в час.

От първия работен ден на новата година до края на януари отсъствията на децата, записани в задължително предучилищно образование  в детските градини и училищата, са допустими по желание на родителите. Отсъствията се водят като отсъствия по уважителни причини.