10 дни допълнителен отпуск за учителите и служителите в образователните институции, прекарали КОВИД-19, залагат в анекса към КТД, стана ясно след днешния Отраслов съвет

Учениците от 5 до 12 клас ще трябва да носят задължително маска и в часовете, когато се върнат в реална учебна среда. За децата от начален етап е силно препоръчително. Около тази позиция се обединиха синдикати, директори и експерти от МОН на проведената днес работна среща на Отрасловия съвет в образованието.

Продължаването на учебните занятия след 27 ноември трябва да бъде с локални решения на общинските и областни щабове и РЗИ, на базата на които училищните директори да изберат съответния вариант за присъствено и онлайн обучение.

В анекса към Колективния трудов договор ще бъде разписано всички учители и служители в образователните институции, които са прекарали коронавирус, да имат право на допълнителен платен отпуск от 10 дни, за да се възстановят напълно.

Проучване на работодателските организации

Учителите, директорите на училища, родителите и учениците не считат за подходящо носенето на предпазни маски в клас за децата от начален етап. Отчетливо мнозинство от учителите и директорите желаят учениците в прогимназиален и в гимназиален етап да носят маски в клас, показват резултатите от изследване на двете работодателски организации в образованието.

Анкетата е направена и обобщена от Асен Александров, който оглавява Сдружението на директорите в средното образование, и от Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Проучването е национално представително и в него са участвали педагогически специалисти от 221 общини. На въпросите са отговорили 130 директори на училища, 1451 учители, 4121 родители и 816 ученици. И в четирите групи е обща тенденцията за по-голямо одобрение на носенето на маските в клас с нарастването на възрастта. Учителите и директорите считат, че носенето на лични предпазни средства би направило по-безопасна училищната и външната среда. Отчетливо мнозинство от родителите и учениците не желаят и в прогимназиален, и в гимназиален етап да се носят маски в клас. По мнението им това няма да направи по-безопасна училищната и външната среда.

Данните показват, че и в четирите групи анкетирани по-голяма е нагласата за носене на маски в районите с най-голямо заразяване от COVID-19 – София, Пловдив, Варна, Бургас, Търговище.