Учениците, които не се връщат присъствено в клас, ще продължат обучението си в електронна среда от разстояние. Това гласи заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев, с която в системата се прилагат разпоредбите на МЗ по отношение на графика за възстановяване на присъствените занимания в училище и се регламентира образователният процес за класовете в неприсъствена форма на обучение.

Със заповедта се допускат присъствените учебни занятия и за учениците от 5. до 12. клас при спазването на определен график. За да продължи обучението в електронна среда от разстояние за учениците, които в определения график и седмици не са присъствено в училище, е издадена съответната заповед на министъра.

От 4 февруари (четвъртък) освен учениците от начален етап, в клас се връщат за две седмици и 7.,8. и 12. клас. Останалите продължават обучение от разстояние.

От 18. февруари до 2. март присъствено обучение ще има за 5., 10. и 11. клас, както и за начален етап. През това време останалите класове от гимназиален и прогимназиален етап – 6., 7., 8., 9. и 12. клас, ще бъдат в обучение от разстояние.

От 4. март до 17. март в училище ще бъдат децата от начален етап и учениците в 6., 9. и 12. клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда.