Три общини от Пловдивска област се връщат към тестване на учениците за COVID-19 от 10 януари. Това са Калояново, Лъки и Първомай. До този момент те бяха в списъка на общините в Пловдивско със заболеваемост под 250 на 100 000, където след зимната ваканция се учи присъствено, без децата да бъдат подлагани на ежеседмично изследване с щадящи тестове.

Във връзка с постъпващи данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболеваемост в общините на областта, се наблюдава тенденция за повишаване на показателите за Калояново, Лъки, Първомай над 250 на 100000 население и съгласно Насоките на министъра на образованието от понеделник училищата в тях следва да преминат към присъствен образователен процес само след провеждане на изследване за COVID-19 при наличие на най-малко 30% от изразено съгласие за тестване или валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен тест от лабораторно изследване.

В тази връзка определените за координатори за съответните общини училища са СУ „Христо Ботев“ в Лъки и ОУ „Иван Вазов“ в с. Калояново днес получиха от Регионалното управление на образованието нужния брой тестове. Организация по предоставянето им на училищата с подписване на приемно-предавателен протокол ще бъде направена през уикенда.

За училищата от община Първомай тестове са предадени вчера на училището СУ „Проф. Асен Златаров“. Засега училищата от общините Кричим, Куклен и Съединение продължават присъственото обучение без тестване.

Педагогическият и непедагогическият персонал в училищата на посочените общини работи присъствено само при наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училищата с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19.

РУО получи още 53 700 теста, които ще обезпечат изследванията до 17 януари, дори дотогава  всички общини да са е върнали към тестване на децата.