Еднократните помощи за ученици, записани в първи и осми клас, ще могат да се дават и в натура. Социалните служби ще преценяват дали родителите ще получават пари или пък обувки и учебници. Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца, качени за обществено обсъждане.

Така от 1 януари помощта за осмокласници вече ще бъде уредена в закона и ще се отпуска на всички семейства, чиито деца са записани в осми клас в държавно или общинско училище, независимо от доходите им. По този начин от следващата учебна година всички деца, записани в първи и осми клас, ще могат да получават помощта и отпада подоходният критерий.

Помощта за осмокласници бе предложена като противоепидемична и антикризисна мярка и засега бе с валидност една учебна година.

По преценка на социалните служби могат да бъдат купувани облекло, обувки, учебни и други пособия, необходими за детето за училище. Това ще става, ако се установи, че родителите не полагат нужните грижи или не използват по предназначение паричните средства.

Плащането ще е на два транша. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да възстанови парите. Изключение ще се прави при доказване на здравословни проблеми.

Ащо през първия срок помощта е отпусната в натура и през втория няма основание за това, вторият транш ще е паричен. Допустим е и обратният вариант.

Очаква се около 56 000 първолаци и 62 000 осмокласници да получат помощта. От началото на годината правителството вдигна средствата с 50 лева и така общо семействата получават 300 лева за двата срока. В Закона за държавния бюджет за тази година са предвидени 16,8 млн. лева за първокласниците и още 18,75 млн. лева за осмокласниците.